Poslovni prostor "511 - L1"


Podaci o poslovnom prostoru


Ostali poslovni prostori


Napomena: Lokali u prizemlju se izvode u "sivoj fazi", sa dovedenim priključcima instalacija. Slojevi i obrade podova i zidova u lokalima će biti urađeni prema namjeni lokala, što je predmet posebnog projekta enterijera poslovnih prostora - lokala.